Pagina precedente

 

Syria

Siria

 

 

Pagina precedente

Syria

 

 

 

 

 

km new  - 50 Pounds (2018) Nickel plated steel

Identify Coins

km 122  - 25 Pounds (1995) President Assad

Identify Coins 

km 126 -  25 Pounds (1996)

km 131 -  25 Pounds (2003) CBS

Identify Coins

km 124 - 10 Pounds (1996)

km 128  - 10 Pounds (1997) Al-Baath Party *

Identify Coins

km 130  - 10 Pounds (2003) Ancient Ruins CBS

Identify Coins

km 123  - 5 Pounds (1996)

Identify Coins

km 129  - 5 Pounds (2003) Old fort and latent image CBS

Identify Coins

km 125 - 2 Pounds (1996) Ancient Ruins

km 85  - 1 LIRA  - Pound (1950) Silver

Identify Coins

km 98  - 1 Pound (1968, 1971) Nickel

Identify Coins

km 99  - 1 Pound (1968) FAO

km 103  - 1 Pound (1972) Al-Baath Party

km 114  - 1 Pound (1976) Euphrates Dam

km 109  - 1 Pound (1974)

km 115  - 1 Pound (1978) Re-election of President

Identify Coins

km 120.1 -  1 Pound (1979) Copper-Nickel

km 120.2 -  1 Pound (1991) Stainless Steel

Identify Coins

km 121  - 1 Pound (1994)

km 80  - 50 Piastres (1947) Silver

km 88  - 50 Piastres (1958) Silver

Identify Coins

km 97 -  50 Piastres (1968)

km 108 -  50 Piastres (1974)

km 113  - 50 Piastres (1976) FAO - Nickel

Identify Coins

km 119  - 50 Piastres (1979)

km 87  - 25 Piastres (1958) Silver

Identify Coins

km 96  - 25 Piastres (1968)

km 107  - 25 Piastres (1974) Nickel

Identify Coins

km 118  - 25 Piastres (1979)

km 83 -  10 Piastres (1948-1953) Copper Nickel

Identify Coins

km 92 -  10 Piastres (1960)

km 95  - 10 Piastres (1962, 1965) Aluminum-Bronze

km 82 -  5 Piastres (1948-1956) Copper Nickel

km 91 -  5 Piastres (1960) Aluminum-Bronze

Identify Coins

km 94  - 5 Piastres (1962, 1965) Aluminum-Bronze

Identify Coins 

km 100  - 5 Piastres(1971) FAO

km 110  - 5 Piastres (1976) FAO - Aluminum-Bronze

km 116 -  5 Piastres (1979) Aluminum-Bronze

km 81  - 2.5 Piastres (1948, 1956) Copper-Nickel

Identify Coins

km 93  - 2.5 Piastres (1962, 1965) Aluminum-Bronze

 
 

 

Km in ordine crescente

km   80              50 Piastres (1947) Silver

km   81              2.5 Piastres (1948, 1956) Copper-Nickel

km   80              50 Piastres (1947) Silver

km   82              5 Piastres (1948,1956) Copper-Nickel

km   83              10 Piastres (1948,1956) Copper-Nickel

km   85              1 LIRA  - Pound (1950) Silver *

km   87              25 Piastres (1958) Silver

km   88              50 Piastres (1958) Silver

km   91              5 Piastres (1960) Aluminum-Bronze

km   92              10 Piastres (1960)

km   93              2.5 Piastres (1962, 1965) Aluminum-Bronze

km   94              5 Piastres (1962, 1965) Aluminum-Bronze

km   95              10 Piastres (1962, 1965) Aluminum-Bronze

km   96              25 Piastres (1968)

km   97              50 Piastres (1968)

km   98              1 Pound (1968,1971) Nickel

km   99              1 Pound (1968) FAO

km   100            5 Piastres(1971) FAO

km   103            1 Pound (1972) Al-Baath Party

km   107            25 Piastres (1974) Nickel

km   108            50 Piastres (1974)

km   109            1 Pound (1974)

km   110            5 Piastres (1976) FAO - Aluminum-Bronze

km   113            50 Piastres (1976) FAO - Nickel

km   114            1 Pound (1976) Euphrates Dam

km   115            1 Pound (1978) Re-election of President

km   116            5 Piastres (1979) Aluminum-Bronze

km   118            25 Piastres (1979)

km   119            50 Piastres (1979)

km   120.1         1 Pound (1979)  Copper-Nickel

km   120.2         1 Pound (1991) Stainless Steel

km   121            1 Pound (1994)

km   122            25 Pounds (1995) President Assad

km   123            5 Pounds (1996)

km   124            10 Pounds (1996)

km   125            2 Pounds (1996) Ancient Ruins

km   126            25 Pounds (1996)

km   128            10 Pounds (1997) Al-Baath Party *

km   129            5 Pounds (2003) Old fort and latent image CBS

km   130            10 Pounds (2003) Ancient Ruins CBS

km   131            25 Pounds (2003) CBS

km   new           50 Pounds (2018) Nickel-plated steel