Pagina precedente

Vanuatu

Vanuatu

 

Pagina precedente

Vanuatu

 

 

 

 

 

Identify Coins

km 9 -  100 Vatu (1988, 1995) sprouting coconuts

km  new - 100 Vatu (2015) Aluminium zinc bronze

Identify Coins

km 8  - 50 Vatu (1983-2009) FAO Copper Nickel

km  new - 50 Vatu (2015) Nickel plated steel

Identify Coins

km 7  - 20 Vatu (1983 -2010) FAO Copper Nickel

km  new  - 20 Vatu (2015) Nickel plated steel

Identify Coins 

km 6 -  10 Vatu (1983 -2009) FAO Copper Nickel

km  new -  10 Vatu (2015) Nickel plated steel

Identify Coins

km 5  - 5 Vatu  (1983-2009) Nickel Brass

km new  - 5 Vatu (2015)  Copper-plated Steel

Identify Coins

km 4 -  2 Vatu  (1983-2002) Nickel Brass

Identify Coins

km 3 -  1 Vatu (1983-2002) Nickel Brass

 
 

 

Monete in ordine crescente di Km

km   3                 1 Vatu (1983-2002)  Nickel Brass

km   4                 2 Vatu (1983-2002)  Nickel Brass

km   5                 5 Vatu (1983-2009)  Nickel Brass

km   6                 10 Vatu (1983-2009) FAO Copper Nickel

km   7                 20 Vatu (1983-2010) FAO Copper Nickel

km   8                 50 Vatu (1983-2009) FAO Copper Nickel

km   9                 100 Vatu (1988,1995) Sprouting coconuts

km   new            5 Vatu (2015) Copper-plated Steel

km   new            10 Vatu (2015) Nickel plated steel

km   new            20 Vatu (2015) Nickel plated steel

km   new            50 Vatu (2015) Nickel plated steel

km   new            100 Vatu (2015) Aluminium zinc bronze